Kirjanpito ja taloushallinto Espoo

mm. yrityksen perustaminen, kirjanpito ja veroneuvonta

Ota yhteyttä!

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen on hyvä tehdä asiantuntijan avustamana. Yritystä perustettaessa on hyvä laatia mahdollisimman tarkka liiketoimintasuunnitelma. Sen avulla käydään läpi mitä olet tekemässä, miten ja miksi. Liiketoimintasuunnitelman avulla myös arvioidaan yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Rahoitusta hakiessasi liiketoimintasuunnitelma on hyvä olla mukana.

Liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä otetaan kantaa myös yritysmuotoon sekä yrityksen nimeen.

Kun liiketoimintasuunnitelma on valmis, ja nähdään että on mahdollisuudet kannattavaan toimintaan, voidaan tehdä ilmoitukset kaupparekisteriin sekä veroviranomaisille.

Autamme mielellämme jo liiketoimintasuunnitelmavaiheessa. Lue lisää Oy:n perustamisesta.

Kustannuslaskenta-palvelut

Kustannuslaskenta on oleellinen osa yritystoimintaa. On tärkeää tietää, mitkä kustannukset kohdistuvat myytävään tuotteeseen tai palveluun. Näiden tietojen avulla on määriteltävissä hinta tuotteelle tai palvelulle.

Yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että tuotteet tai palvelut on hinnoiteltu oikein, jotta kaikki toiminnan kulut saadaan peitettyä. Autamme mielellämme myös tuotehinnoitteluissa, investointilaskelmissa yms.

Veroneuvonta yksityisille

Veroneuvonnan avulla autamme yksityisiä mm. veroilmoituksen täytössä ja tarkistuksessa, kotitalousvähennyksessä yms.

Alv-laskelmat

Alv-laskelman avulla lasketaan verottajalle maksettava arvonlisävero tai verottajan maksama hyvitys. Lue lisää arvonlisäverosta.

Veroilmoitus ja veroneuvonta

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus tehdään kunkin tilikauden päätteeksi. Pienillä yrityksillä tilikausi on usein sama kuin on kalenterivuosi, mutta se voi olla myös kalenterivuodesta poikkeava.

Veroneuvonnan avulla arvioimme elinkeinotoiminnan tulevaa verorasitusta, jotta yrittäjälle ei tulisi yllätyksiä. Voimme tehdä yhdessä yrittäjän kanssa myös verosuunnittelua. Selvitämme oikeudet verottomiin korvauksiin ja niiden määrään.

Laskutus

Laskutuspalvelumme avulla teemme asiakkaallenne lain määrittelemän myyntilaskun ja toimitamme sen sovitulla tavalla. Laskutuksen lisäksi voimme hoitaa myös saatavien seurannan sekä asiakkaiden maksumuistutukset.

Budjetointi

Budjetin, eli talousarvion avulla pystytään ohjaamaan yrityksen toimintaa haluttuun suuntaan. Laadittua budjettia sekä tulos- ja taselaskelmaa vertaamalla on nopeasti havaittavissa, mihin suuntaan yrityksen toiminta on menossa. Budjetti auttaa asioiden hahmottamisessa ja helpottaa ymmärtämään, paljonko rahaa voi käyttää. Budjettia tulee myös seurata säännöllisesti.

Teemme budjetin aina yhdessä yrittäjän kanssa, koska yrittäjällä on täsmällisin näkemys toiminnastaan ja tulevaisuudesta. On kuitenkin erittäin tärkeää tehdä budjetti realistisesti. Silloin siitä on todellista apua toiminnan suunnittelussa.

Palkanlaskenta

Laskemme työntekijöiden niin brutto- kuin nettopalkat maksatusta varten. Teemme kausi-ilmoitukset sekä tilityslaskelmat. Myös vuosi-ilmoitukset sekä viranomaisille että vakuutusyhtiöille. Tarvittaessa teemme työntekijöille palkkatodistukset.

Kuukausittainen kirjanpito

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Keskeisimmät kirjanpidon tehtävät ovat arvonlisäveron laskenta, vuosittainen tilinpäätöksen laatiminen sekä veroilmoitus.

Jätä kirjanpito luotettavan ammattilaisen käsiin. Asiakkaamme toimittaa kuitit meille ja me hoidamme asiat siitä eteenpäin. Teemme kirjanpidon sekä arvonlisäveron laskennan ja toimitamme kuukausiraportit yrityksen tilanteesta. Hoidamme myös tarvittavat valvontailmoitukset verottajalle.

Teemme vuosittain tilinpäätöksen sekä veroilmoitukset yrityksen toiminnasta. Meiltä saat asiantuntevaa palvelua.

Sun Tili Oy

Vallikallionkatu 1
02650 ESPOO

Puh. 040 534 4670

info@suntili.fi

Yksilöllisesti palveleva taloushallinnon ammattilainen.
Soita meille: 040 534 4670.

Ota yhteyttä!